Tylko 3 kroki – to proste

1

Oznacz parametry wody istotne dla roślin za pomocą dokładnych i łatwych w stosowaniu zestawów Aquaset 1 Basic i Aquaset 2 Flora oraz produktów z serii Aquatest.

2

Przejdź do zakładki parametry wody i wprowadź wyniki pomiarów. Uzyskasz wskazówki pozwalające wybrać odpowiedni preparat. Na stronie internetowej znajdują się również kalkulatory przeznaczone dla wyrobów z serii Aquaflora. Używanie kalkulatorów daje pewność zastosowania nawozu w odpowiedniej ilości.

3

Uzupełnij wodę akwarium w niezbędne substancje przy pomocy nawozów Aquaflora opracowanych dokładnie dla roślin

Dlaczego potrzebna jest suplementacja?

Przygotowując wodę do założenia akwarium najczęściej korzysta się z wody wodociągowej lub wody demineralizowanej np. w procesie odwróconej osmozy. W obydwu przypadkach ilość substancji odżywczych wymaganych przez rośliny jest zwykle niewystarczająca. Rośliny pozostawione w wodzie ubogiej w składniki pokarmowe po wyczerpaniu zapasów zgromadzonych w tkankach przestają rosnąć, a po pewnym czasie zaczynają obumierać. Nawet gdyby można było pozwolić sobie na użycie wody naturalnej np. pobranej z miejsca skąd pochodzą nasze rośliny należy pamiętać, że składniki pokarmowe zostają zużyte przez rosnącą florę oraz degradują się w wyniku różnych procesów biegnących w sztucznym ekosystemie jakim jest akwarium. Niedobory różnych pierwiastków objawiają się w różny sposób. Obserwuje się spowolnienie wzrostu, obumieranie liści, które często tracą wcześniej kolor lub pojawiają się na nich dziury i plamy.

Dlaczego nie ma jednego, uniwersalnego preparatu nawozowego?

Dostarczenie roślinom odpowiednich substancji jest niezbędne dla ich prawidłowego wzrostu. Niewłaściwy dobór środków do nawożenia oraz złe zbilansowanie nawozów może być niebezpieczne zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt zamieszkujących akwarium. Innej suplementacji wymaga akwarium roślinne z bardzo małą ilością ryb, a także nowo założone a innej dojrzały zbiornik z roślinami i rybami. Dlatego, wybór właściwych nawozów i ich prawidłowe stosowanie są podstawą osiągnięcia dobrych rezultatów w uprawie roślin.

Jaką rolę pełnią pierwiastki niezbędne dla roślin?

N
azot

Podstawowy składnik kluczowych substancji organicznych takich jak aminokwasy, białka, kwasy nukleinowe.

P
fosfor

Bierze udział w metaboliźmie i transporcie energii. Składnik między innymi ATP i fosfolipidów.

K
potas

Stymuluje asymilację CO2, aktywuje wiele enzymów oraz odpowiada za ciśnienie osmotyczne w komórkach.

C
węgiel

Stanowi materiał budulcowy roślin.

mikroelementy

Mg
magnez

Bardzo ważny aktywator enzymów, stanowi centralny atom cząsteczki chlorofilu odpowiadającego za zdolność roślin do fotosyntezy.

B
bor

Niezbędny do prawidłowego różnicowania się komórek.
Wpływa na przemiany węglowodanów i ich transport.

Co
kobalt

Aktywuje enzymy.

Cu
miedź

Składnik enzymów biorących udział w fotosyntezie.

Fe
żelazo

Istotny składnik enzymów biorących udział w oddychaniu i fotosyntezie.

Mo
molibden

Aktywator enzymów odpowiedzialnych między innymi za udział w jednym z etapów fotosyntezy.

Mn
mangan

Bierze udział w asymilacji azotanów jako składnik enzymu odpowiedzialnego za ich redukcję.

Ni
nikiel

Składnik między innmi enzymu ureazy odpowiedzialnego za asymilację azotu mocznikowego.

Zn
cynk

Aktywator wielu enzymów, ściśle związany z metabolizmem azotowym roślin.

V
wanad

Aktywuje enzymy.

Se
selen

Zwiększa odporność roślin na stres oksydacyjny.

Ca
wapń

Niezbędny dla wzrostu roślin, bierze udział w budowie błon komórkowych i wpływa na ich przepuszczalność. Aktywuje niektóre enzymy.