KONTAKT

DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 42 653 44 57

DZIAŁ LOGISTYKI

Andrzej Bator
Specjalista ds. Logistyki

+48 600 588 221

DZIAŁ PRODUKCJI

Zoolek Produkcja
ul. Siewna 15
94-250 Łódź

tel/fax. +48 42 653 44 57

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zoolek Andrzej Mikuła z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wyspiańskiego 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.