Project Description

Produkty filtracyjne

Aktywne wkłady filtracyjne – Chemia wody pod kontrolą

Aquafix NH3

Absorpcja związków amonowych

Produkt filtracyjny w postaci woreczków przepływowych z sorbentem glinokrzemianowym o specyficznej dużej zdolności wiązania kationów amonowych NH4+. Związki amonowe powstają w pierwszym etapie azotowej przemiany białek. Gdy pH wody wzrasta powyżej 7 istnieje zagrożenie uwalniania się trującego dla ryb amoniaku NH3. Zastosowanie woreczków Aquafix NH3, jak i Filtrax NH3, pozwala na usunięcie tych potencjalnie groźnych jonów, zapobiega również powstawaniu dalszych produktów przemiany azotowej, a w szczególności trujących azotynów i azotanów będących częstą przyczyną rozwoju glonów.

1 woreczek Aquafix NH3 usuwa 200 mg jonów amonowych. Ilość zastosowanych woreczków zależy od zawartości związków amonowych oznaczonej Aquatestem NH3 firmy ZOOLEK oraz od pojemności akwarium. Przed użyciem woreczek Aquafix NH3 należy przepłukać w strumieniu bieżącej wody w celu usunięcia pyłu, który mógłby spowodować zmętnienie wody akwarium. Namoczony woreczek umieszcza się w filtrze między wkładami oczyszczającymi wodę mechanicznie. Woreczki Aquafix NH3 nie podlegają regeneracji.
Zawartość opakowania Numer katalogowy
40 g 2050

Powiązane produkty