Project Description

Dokładnie dla roślin

Aquaflora
complete drops

Komplet mikro- i makroelementów dla roślin akwariowych

Skoncentrowany nawóz makro i mikroelementowy codziennego stosowania przeznaczony dla roślin akwariowych w zbiornikach roślinnych bez ryb lub z ich niewielką ilością niezapewniającą odpowiednio wysokiego poziomu azotanów i fosforanów. Skomponowany ze zbilansowanych 15 biopierwiastków. Zawiera N, P, K, Mg, Fe, Cu, Co, Zn, B, V, Mn, F, Se, Ni, Mo. Nadaje się doskonale do nawożenia we wszystkich nano akwariach.

Kalkulator

Pojemność (litry)
lub wymiary
Wysokość (cm)
Szerokość (cm)
Głębokość (cm)
Zalecana doza Aquaflora complete drops (kropli/dzień)

Powiązane produkty