Dokładnie dla roślin

Aquaflora – system nawożenia

Kalkulator

Pojemność (litry)
lub wymiary
Wysokość (cm)
Szerokość (cm)
Głębokość (cm)
docelowe stężenie fosforanów (mg/l)
zmierzone stężenie fosforanów (mg/l)
Zalecana doza Aquaflora P (ml)
1 ml = 1 naciśnięcie dozownika

Powiązane produkty