Project Description

Ekonomiczne uzupełnienia dla Aquatestów i Aquasetów

Aquaset refill PO4

Zestaw uzupełniający

Elementy uzupełniające do zestawu Aquatest PO4 z testami do pomiaru stężenia jonów fosforanowych PO43- w wodzie słodkiej i morskiej. Pakiet uzupełniający zawiera: 1 buteleczkę z odczynnikiem oraz 1 pojemnik z odczynnikiem w proszku.

– buteleczka z odczynnikiem
– pojemnik z odczynnikiem w proszku

Numer katalogowy 1061

Powiązane produkty