Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest Ca-Mg

Pomiar zawartości wapnia,
magnezu i twardości ogólnej

Aquatest Ca-Mg służy do szybkiego i dokładnego pomiaru zawartości wapnia, magnezu i twardości ogólnej w wodzie słodkiej. Metoda pomiaru oparta jest na miareczkowaniu czyli dodawaniu do próbki badanej wody odczynnika kropla po kropli, aż do uzyskania zmiany barwy zgodnie z załączonym wzorcem barw. Wynik pomiaru (stężenie jonów Ca2+ i Mg2+) otrzymuje się w mg/l, wartość twardości ogólnej wyrażona jest w stopniach niemieckich.

W akwariach roślinnych poza sumarycznym stężeniem wapnia i magnezu (twardością ogólną) istotny jest wzajemny stosunek stężeń tych pierwiastków. Niekiedy występuje bowiem niedobór magnezu przy prawidłowej twardości ogólnej. Magnez ma fundamentalne znaczenia dla prawidłowego wzrostu roślin – jest w centrum cząsteczki chlorofilu odpowiadającej za proces fotosyntezy. Prawidłowy stosunek zawartości magnezu do wapnia powinien wynosić około 1:5. Aquatestem Ca-Mg mierzy się również z dużą dokładnością twardość ogólną w szerokim zakresie wartości.

Zaleca się stałą kontrolę zawartości jonów wapnia i magnezu w akwariach poprzez okresowy pomiar Aquatestem Ca-Mg.W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej zawartości wapnia i magnezu zaleca się częściową podmianę wody lub zastosowanie Filtraxu GH/KH służącego do obniżania twardości ogólnej/węglanowej (wynikającej z zawartości rozpuszczonego wapnia i magnezu).

– buteleczki z odczynnikami (3 szt)
– pojemniki z odczynnikami w proszku (2 sztuki)
– strzykawka
– szpatułka
– probówka
– instrukcja
– instrukcja obrazkowa zawierająca wzorzec barw

Numer katalogowy 1140

Powiązane produkty