Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest Cu

Oznaczanie stężenia kationów miedzi

Test do oznaczania stężenia kationów miedzi w wodzie słodkiej i morskiej w zakresie 0 – 2,5 mg/l. Aquatest Cu jest szczególnie użyteczny przy stosowaniu preparatów miedziowych przeciwko pierwotniakom (Oodinum), pleśniom i glonom.

Kationy miedzi są zasadniczym składnikiem wielu preparatów akwarystycznych o działaniu przeciwpierwotniakowym, przeciwglonowym i przeciwpleśniowym, przeznaczonych zarówno do wody słodkiej jak i morskiej. Stężenie jonów miedzi w długotrwałych kąpielach przeciw pierwotniakom powinno wynosić nie mniej niż 0,2 mg/l. Rzeczywiste stężenie jonów miedzi w wodzie akwarium zależy jednak nie tylko od ilości dodanego preparatu, ale także w znacznym stopniu od składu wody i rodzaju podłoża. W twardej wodzie, a szczególnie w wodzie morskiej, część jonów miedzi wytrąca się w postaci trudno rozpuszczalnych związków, przez co działanie preparatu jest osłabione. Z tego powodu konieczne staje się uzupełnianie stężenia miedzi do pożądanego poziomu. Należy jednak również brać pod uwagę, że zbyt wysokie stężenie miedzi może działać niekorzystnie, a nawet toksycznie na ryby, jakkolwiek tolerują one dobrze znacznie większe ilości miedzi niż zwalczane pierwotniaki. Przy długotrwałym stosowaniu preparatów miedziowych, w sprzyjających warunkach może nastąpić uwolnienie jonów miedzi z nierozpuszczalnych poprzednio osadów. Sytuacja taka przy braku kontroli może doprowadzić do niebezpiecznego podwyższenia zawartości miedzi w wodzie akwarium. Dla bezkręgowców, zwierząt znacznie bardziej prymitywnych niż ryby, miedź jest toksyczna już w ilościach stosowanych przeciw pierwotniakom. W akwariach morskich, gdzie znajdują się ukwiały, ślimaki, rozgwiazdy, preparaty z miedzią nie mogą być stosowane.
Niewielkie ilości miedzi może zawierać woda wodociągowa, co najczęściej spowodowane jest obecnością miedzi w materiałach rur doprowadzających i w innych elementach instalacji. W przypadku akwariów ze szczególnie wrażliwymi zwierzętami kontrola zawartości miedzi w używanej świeżej wodzie jest także wskazana.

Zaleca się stałą kontrolę zawartości miedzi w akwariach morskich poprzez okresowy pomiar Aquatestem Cu. W przypadku wysokiego poziomu miedzi zaleca się częściową podmianę wody.

– 2 buteleczki z odczynnikami
– strzykawka
– probówka
– skala barwna
– instrukcja

Numer katalogowy 1070

Powiązane produkty