Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest GH-KH

Pomiar twardości ogólnej
i węglanowej

Aquatest GH-KH służy do oznaczania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody z dokładnością od 0,5 do 2 stopni niemieckich (°d) w zależności od pojemności pobieranej zgodnie z instrukcją próbki. Metoda oznaczania w obydwu testach polega na kroplowym dodawaniu odczynnika (z dokładnym liczeniem kropli) do odmierzonej próbki wody. Koniec reakcji wskazuje zmiana barwy określona w załączonym wzorcu. Objętość odczynników GH i KH pozwala na oznaczenie około 2×300 °d.

Twardość ogólna w wodzie wynika z zawartości kationów metali wielowartościowych głównie wapnia i magnezu. Parametr ten wpływa w znaczący sposób na procesy życiowe organizmów m. in. przepuszczalność błon komórkowych, ciśnienie osmotyczne, przemiany biochemiczne. Twardość węglanowa (zasadowość) jest miarą buforowości i określa jej zdolność do stabilizowania pH. Zasadowość powodowana jest głównie obecnością wodorowęglanów wapnia i magnezu, a w niektórych wodach także występowaniem węglanów i wodorowęglanów sodu i potasu.

Dla większości ryb akwariowych pożądana jest twardość ogólna w granicach 5 – 15 °d i węglanowa 5 – 12 °d. Jednak dla niektórych gatunków, a szczególnie do rozrodu, granice te są znacznie węższe i specyficzne. Do obniżania twardości ogólnej służą woreczki przepływowe Aquafix GH, do twardości ogólnej i węglanowej Aquafix KH oraz Filtrax KH. Do obniżania twardości węglanowej można zastosować również Aquacid (20 ml preparatu obniża GH o 6°d w 100 l wody).

– 2 buteleczki z roztworami odczynników
– wzorzec zmiany barwy
– probówka
– strzykawka
– instrukcja

Rodzaj opakowania Numer katalogowy Sztuk w opakowaniu
Pudełko – zestaw 1010 8
ind. GH 20 ml 1011 25
ind. GH 80 ml 1012 10
ind. KH 20 ml 1013 25
ind. KH 80 ml 1014 10

Powiązane produkty