Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest Mg

Pomiar zawartości magnezu

Aquatest Mg służy do łatwego pomiaru zawartości magnezu w wodzie morskiej. Prawidłowy rozwój wielu bezkręgowców, a także ozdobnych alg wymaga utrzymania stężenia magnezu na poziomie około 1300 mg/l. Procesy biologiczne i chemiczne powodują stałe wyczerpywanie magnezu, co stwarza potrzebę jego kontroli i odpowiedniego uzupełniania.

W naturalnych wodach morskich zawartość magnezu wynosi około 1200 mg/l, podobne stężenie należy utrzymywać w akwariach słonowodnych z rybami i bezkręgowcami. Właściwy poziom zawartości magnezu jest ważny dla licznych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach organizmów morskich. Od proporcji wapnia i magnezu zależy również możliwość pobierania wapnia przez bezkręgowce budujące szkielety, głównie koralowce. Szczególnie wrażliwe na niedobory magnezu są ozdobne czerwone algi wapienne – ich pogarszający się stan, utrata barw i zahamowanie wzrostu są widocznym sygnałem niedoboru tego pierwiastka. Procesy biologiczne i chemiczne powodują stałe wyczerpywanie magnezu, co stwarza potrzebę jego kontroli  i odpowiedniego uzupełniania.

Zaleca się stałą kontrolę zawartości magnezu w akwariach morskich poprzez okresowy pomiar Aquatestem Mg. W zależności od występującego problemu należy stosować podmianę wody lub rozpuszczenie odpowiedniej ilości soli zawierającej magnez.

– 3 buteleczki z roztworami odczynników
– 2 pojemniczki z odczynnikami
– wzorzec zmiany barw
– szpatułka
– probówka
– strzykawka
– instrukcja

Numer katalogowy 1090

Powiązane produkty