Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest Mn

Pomiar zawartości manganu

Aquatest Mn służy do szybkiego oznaczania zawartości manganu w wodzie słodkiej w zakresie 0 – 1 mg/l. Wykonanie pomiaru polega na dodaniu do badanej próbki odczynnika w formie proszku. Po jego rozpuszczeniu należy kolejno wkroplić trzy kolejne odczynniki w formie ciekłej. Zmiana barwy zachodzi na skutek reakcji jonów manganu obecnych w próbce z odczynnikami testu. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia pomiaru oraz interpretacji wyniku znajdują się w dołączonej do Aquatestu instrukcji. Wynik pomiaru otrzymuje się w mg/l.

Mangan należy do mikroelementów obecnych w wodzie. Jest on szczególnie istotny dla zapewnienia prawidłowego wzrostu i wybarwienia roślin. Stężenie manganu w typowym akwarium roślinnym wynosi około 0,1 mg/l. Przyjmuje się również, że stosunek stężeń manganu do żelaza powinien zawierać się w przedziale od 1:3 do 1:5.

Zaleca się stałą kontrolę zawartości manganu jak i żelaza w akwariach słodkowodnych poprzez okresowy pomiar Aquatestem Mn oraz Aquatestem Fe. Do uzupełnienia zawartości manganu i żelaza w wodzie służą preparaty Aquaflora Mn lub Aquaflora Fe firmy ZOOLEK, które są częścią serii nawozowej Aquaflora system. Po wprowadzeniu wyników pomiaru zawartości manganu i żelaza odpowiednio w kalkulatorach na stronach produktowych Aquaflora Mn lub Aquaflora Fe uzyskuje się informację w jakiej ilości należy zastosować poszczególne preparaty Aquaflora.

– pojemnik z odczynnikiem w proszku
– butelki z odczynnikami 2, 3 i 4
– 2 plastikowe probówki
– szpatułka
– strzykawka
– komparator
– skala barwna
– instrukcja postępowania

Numer katalogowy 1150

Powiązane produkty