Project Description

Produkty filtracyjne

Aktywne wkłady filtracyjne – Chemia wody pod kontrolą

Filtrax GH

Obniżanie twardości ogólnej

Produkt filtracyjny w postaci woreczków przepływowych zawierających kationit w formie sodowej do obniżania twardości ogólnej. Podczas zmiękczania twardość węglanowa pozostaje bez zmian, przy czym wodorowęglany wapnia i magnezu ulegają przemianie w wodorowęglany sodu. Stosowanie produktu powoduje lekkie podwyższenie pH. Woreczki mogą być wielokrotnie regenerowane w roztworze soli kuchennej.

Nieodpowiednia twardość wody może powodować obniżenie odporności ryb, trudności w uzyskaniu narybku, a w skrajnych przypadkach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Filtraxy umożliwiają obniżenie twardości ogólnej i węglanowej do pożądanego poziomu bez konieczności przenoszenia ryb do innego zbiornika.

Jeden woreczek Filtraxu GH usuwa 1000 lx°n. Woreczki należy umieszczać po wkładach do oczyszczania mechanicznego i z węglem aktywnym, nie należy stosować Filtraxu GH podczas zasilania wody preparatami mikroelementowymi, także w czasie leczenia ryb środkami zawierającymi miedź. Woreczki Filtraxu GH podlegają regeneracji w roztworze soli kuchennej zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji.

Zawartość opakowania Numer katalogowy
500 g 3018

Powiązane produkty