Project Description

Produkty filtracyjne

Aktywne wkłady filtracyjne – Chemia wody pod kontrolą

Filtrax NO3

Absorpcja jonów azotanowych

Produkt filtracyjny w postaci woreczków przepływowych zawierających wysoko-specjalizowany, selektywny anionit w postaci chlorkowej. Jego przeznaczeniem jest wychwytywanie niepożądanych w akwarium jonów azotanowych w obecności innych anionów (np. siarczanowych). Podczas wymiany jonowej jony azotanowe zawarte w wodzie akwariowej ulegają wymianie na jony chlorkowe anionitu. Woreczki podlegają regeneracji w roztworze soli kuchennej i nadają się do wielokrotnego użycia.

Azotany są końcowym produktem przemiany azotowej białek i mocznika, które gromadzą się w akwarium z rybami. Są znacznie mniej niebezpieczne niż amoniak (NH3) i azotyny (NO2) powstające we wcześniejszych etapach przemiany. Jednak, gdy stężenie jonów azotanowych przekracza 40 mg/l mogą stać się przyczyną gwałtownego wzrostu glonów, a z dalszym wzrostem zawartości działają szkodliwie na organizm ryb. Filtrax NO3 umożliwia ograniczenie stężenia azotanów w wodzie akwarium bez konieczności kłopotliwej wymiany wody. Woreczek przepływowy umożliwia usunięcie nie mniej niż 20g azotanów (NO3).

Zawartość opakowania Numer katalogowy
250 g 3048

Powiązane produkty