produktyo firmiedystrybucjapublikacjenowościlinki
znajdź >> 

Produkty
Środki odkażające
Uzdatnianie wody
Aquatesty
Aquatest pHx2
Aquatest pH7,4-9
Aquatest GH-KH
Aquatest NH3
Aquatest NO2
Aquatest NO3
Aquatest PO4
Aquatest Ca
Aquatest Mg
Aquatest Cu
Aquatest Fe
Aquatest CO2
Aquatest Ca-Mg
Aquatest K
Aquaset 1
Aquaset 2
Aquaset pond
Aquaset pond mini
Produkty fitracyjne
Produkty sadzawkowe
Preparaty pielęgnacyjne
Nawozy akwarystyczne
 
Aquaset 2
 

 
Aquaset 2 flora jest zestawem 10 testów pozwalających na pomiar ważnych parametrów wody w akwarium roślinnym. Dzięki zestawowi można oznaczyć:
-pH w dwóch zakresach: 4,5-9,0 i 6,0-8,0 (2x100 pomiarów)
-twardość ogólną i węglanową GH-KH (około 2x30 pomiarów)
-stężenie azotanów NO3- w zakresie 0-130 mg/l (50 pomiarów)
-stężenie fosforanów PO43- w zakresie 0-5 mg/l (30 pomiarów)
-stężenie jonów żelaza Fe2+ w zakresie 0-1,5 mg/l (30 pomiarów)
-stężenie jonów potasu K+ w zakresie 0-50 mg/l ( 25 pomiarów)
-stężenie jonów wapnia Ca2+ i magnezu Mg2+ (25 pomiarów)
Zestaw zawiera komplet odczynników, trzy szklane probówki, instrukcję i skale barwne. Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce.

product code
6003


 
 

Copyright (C) 2000 - 2018