produktyo firmiedystrybucjapublikacjenowościlinki
znajdź >> 

Publikacje
ulotki i foldery ZOOLEK
Katalog produktów
Pielęgnacja akwarium
Pielęgnacja stawów ogrodowych
artykuły prasowe
Pomiar chemicznych parametrów wody strona 1
strona 2
strona 3
Stosowanie jonitów w akwarystyce część 1
część 2
część 3
część 4
choroby ryb miniporadnik
Informacje ogólne
Ospa rybia (ichtioftirioza)
Pleśniawka
Martwica płetw (fin rot)
Fleksibakterioza (choroba bawełniana)
Oodinoza
Ichtiobodoza
Daktylogyroza Gyrodaktyloza
Kapilarioza
Literatura
 
część 2

 

W zestawieniu z przedstawionymi sposobami zmiękczanie kationitami jest proste w wykonaniu i bardzo tanie w eksploatacji , stwarza  szerokie możliwości regulowania twardości wody, a  jednocześnie odczynu pH , co sprawia, że może być polecane do stosowania w akwarystyce. 

W procesach zmiękczania wody stosowane są dwa rodzaje kationitów:

1.Silnie kwaśne- zawierające funkcyjne grupy sulfonowe ( -SO3-), które mogą występować w postaci wodorowej ( -SO3H ) lub sodowej ( -SO3Na ).

2.Słabo kwaśne - zawierające funkcyjne grupy karboksylowe (- COO - ), które występują jedynie w postaci wodorowej (-COOH ). Kationity tego rodzaju działają jedynie w środowisku zasadowym, usuwają tylko twardość węglanową , a pozostawiają niewęglanową. Nie reagują także z  solami obojętnymi (NaCl, Na2SO4). Są one stosowane raczej w procesach przemysłowych, wielostopniowych, gdzie służą do usuwania krzemianów, co jest istotne dla ochrony kotłów i turbin. Stosowanie kationitów słabo kwaśnych w jednostopniowym zmiękczaniu wody dla celów akwaryjnych jest niecelowe.

Do zmiękczania wody akwaryjnej najbardziej odpowiednie są kationity silnie kwaśne, zarówno w formie wodorowej (kwasowej) jak i sodowej. Użycie każdej z tych dwu form kationitu prowadzi do praktycznie całkowitego usunięcia kationów wapnia i magnezu, a więc twardości ogólnej. Końcowy odczyn pH wody po przeprowadzonym procesie zmiękczania jest różny w zależności od użytej formy kationitu. Kationit sodowy daje wodę zmiękczoną alkaliczną, a wodorowy - kwaśną, co można wyjaśnić reakcjami chemicznymi w tych procesach. Podczas zmiękczania wody kationitem sodowym (KtNa2) zachodzą następujące reakcje:

 

Kt-Na2 + Ca(HCO3)2 « Kt-Ca + 2NaHCO3

Kt-Na2 + Mg(HCO3)2 « Kt-Mg + 2NaHCO3

Kt-Na2 + CaSO4 « Kt-Ca + Na2SO4

Kt-Na2 + CaCl2 « Kt-Ca + 2NaCl

Kt-Na2 + MgSO4 « Kt-Mg + Na2SO4

Kt-Na2 + MgCl2 « Kt-Mg + 2NaCl

 

Kwaśne węglany wapnia i magnezu ulegają przemianie w kwaśny węglan sodowy (pierwsze dwie reakcje), co oznacza, że twardość węglanowa nie ulega zmianie. Jednocześnie z przebiegu wszystkich reakcji wynika, że kationy wapnia i magnezu usuwane są całkowicie, czyli usuwa się twardość ogólną.  

Kwaśny węglan sodu wykazuje odczyn lekko alkaliczny, może ulegać dekarbonizacji (rozkładowi z wydzieleniem dwutlenku węgla) podczas podgrzewania i napowietrzania wody, a powstający węglan sodu (soda) podwyższa alkaliczność wody, niekiedy nawet do pH 10.

 

2NaHCO3  ® Na2CO3 + CO2­

 

W celu uzyskania pH wody odpowiedniego dla hodowli ryb konieczne jest wówczas zobojętnienie wody roztworem kwasu lub preparatem zakwaszającym (np. Aquacid):

 

Na2CO3 + 2H+ ® 2Na+ + CO2­ + H2O

 

Powstające w wyniku reakcji sole sodowe podnoszą ogólne zasolenie wody, a w związku z tym i przewodność, co dla niektórych gatunków ryb jest niepożądane. Kationit po wymianie wszystkich kationów sodowych na wapniowe i magnezowe nie jest zdolny do dalszego zmiękczania wody i jako wyczerpany poddawany jest regeneracji stężonym roztworem (5-15%) chlorku sodu (NaCl) w ilości 200 do 300 g stałego NaCl na 1 gramorównoważnik usuwanej twardości (w przeliczeniu 2800 °n×l). Oznacza to, że taka ilość soli jest wystarczająca do zregenerowania kationitu po zmiękczeniu 400 l wody o 7 °n. Koszt regeneracji kationitu można zatem określić na około 20-30 groszy.

W procesie regeneracji zużytego kationitu zachodzą następujące reakcje:

 

Kt-Ca + 2NaCl ® Kt-Na2 + CaCl2

Kt-Mg + 2NaCl ® Kt-Na2 + MgCl2

 

następna strona
Copyright (C) 2000 - 2018