Project Description

Produkty filtracyjne

Aktywne wkłady filtracyjne – Chemia wody pod kontrolą

Filtrax NH3

Absorpcja związków amonowych

Produkt filtracyjny w postaci woreczków przepływowych z sorbentem glinokrzemianowym o specyficznej dużej zdolności wiązania kationów amonowych NH4+. Związki amonowe powstają w pierwszym etapie azotowej przemiany białek. Gdy pH wody wzrasta powyżej 7 istnieje zagrożenie uwalniania się trującego dla ryb amoniaku NH3. Zastosowanie woreczków Filtrax NH3, jak i Aquafix NH3, pozwala na usunięcie tych potencjalnie groźnych jonów, zapobiega również powstawaniu dalszych produktów przemiany azotowej, a w szczególności trujących azotynów i azotanów będących częstą przyczyną rozwoju glonów.

1 woreczek Filtrax NH3 usuwa 500 mg jonów amonowych. Ilość zastosowanych woreczków zależy od zawartości związków amonowych oznaczonej Aquatestem NH3 i pojemności akwarium. Przed użyciem woreczek NH3 należy przepłukać w strumieniu bieżącej wody w celu usunięcia pyłu, który mógłby spowodować zmętnienie wody akwarium. Namoczony woreczek należy umieścić w filtrze między wkładami oczyszczającymi wodę mechanicznie. Woreczki Filtrax NH3 nie podlegając regeneracji.

Zawartość opakowania Numer katalogowy
500 g 3058

Powiązane produkty