Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest PO4

Oznaczanie stężenia jonów fosforanowych

Aquatest PO4 służy do pomiaru stężenia jonów fosforanowych PO43- w wodzie słodkiej i morskiej w zakresie stężeń od 0 – 5 mg/l. Fosforany są produktem rozkładu substancji organicznych gromadzących się w wodzie akwariowej. Zbyt wysokie stężenie fosforanów może być przyczyną niekontrolowanego wzrostu glonów.

W akwariach, przy znacznie większym zagęszczeniu zwierząt i roślin niż w naturze poziom zawartości fosforanów jest często zbyt wysoki. Podwyższona zawartość fosforanów jest szczególnie niebezpieczna dla bezkręgowców w akwariach morskich, stężenie nie powinno przekraczać 0,3 mg/l. Wyższe stężenia fosforanów nie zagrażają bezpośrednio rybom, jednak mogą być powodem gwałtownego wzrostu glonów. Zawartość fosforanów w akwariach słodkowodnych i sadzawkach nie powinna przekraczać wartości 1 mg/l. W przypadku stwierdzenia nadmiaru fosforanów zaleca się podmianę wody.

– buteleczka z roztworem odczynnika
– pojemniczek z odczynnikiem
– skala barwna
– szpatułka
– 2 probówki
– strzykawka
– instrukcja

Numer katalogowy 1060

Powiązane produkty