Project Description

Kontrola nad parametrami w twoim akwarium

Aquatest NH3

Pomiar zawartości
związków amonowych

Aquatest NH3 służy do pomiaru ogólnej zawartości związków amonowych – amoniaku i jonów amonowych (NH3/NH4+) w zakresie 0-10 mg/l. Aquatest NH3w zestawieniu z Aquatestem pH umożliwia oznaczenie zawartości trującego amoniaku NH3. Wykonanie pomiaru polega na dodawaniu odpowiedniej ilości kropli poszczególnych odczynników, odczekanie 5 minut i porównaniu otrzymanej barwy roztworu ze skalą barwną.

Związki amonowe są pierwszymi produktami w przemianie azotu białkowego. W wodzie o odczynie pH poniżej 7 występują w postaci mało szkodliwego jonu amonowego NH4+. Przy wartościach pH rosnących powyżej 7 wzrasta procentowa zawartość trującego wolnego amoniaku. Stężenie amoniaku powyżej 0,1 mg/l staje się już szkodliwe dla narybku, od 0,2 do 0,5 mg/l jest szkodliwe także dla bardziej wrażliwych dorosłych ryb, a zawartość powyżej 1,0 mg/l stanowi śmiertelne zagrożenie dla ryb dorosłych. Ogólna zawartość związków amonowych 1 mg/l przy pH wody 9,0 jest już szkodliwa, natomiast 10 mg/l przy pH 7,0 nie stanowi niebezpieczeństwa.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych zawartości amoniaku należy obniżyć pH do około 7, a następnie wymienić wodę częściowo lub prawie całkowicie w zależności od stężenia związków amonowych. Pożądane jest efektywne napowietrzanie. Można również zastosować woreczki filtracyjne Filtrax NH3.

– 3 buteleczki z roztworami odczynników
– skala barwna
– probówka
– strzykawka
– instrukcja

Numer katalogowy 1050

Powiązane produkty